Handelsbetingelser

Aftalevilkår og oplysningspligt
Du kan altid finde de gældende salgs- og leveringsbetingelser på denne side. Når du gennemfører en ordre, vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse med oplysninger om din ordre.

Foreningen Kulturnatten i København har ret til på ethvert tidspunkt at ændre, udvide eller begrænse de tjenester, der stilles til rådighed på shop.kulturnatten.dk. En tjeneste kan trækkes tilbage uden varsel eller kan være midlertidig utilgængelig på grund af tekniske problemer.

Priser
Alle priser er, ved levering i Danmark, gældende udsalgspriser. Billetter er momsfritaget.

Betaling
Du kan vælge at betale med følgende kort: VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard/Eurocard, Diners. Når du betaler med kort, hæver vi først beløbet på din konto, når dine varer afsendes fra os.

Foreningen Kulturnatten i København bruger Bambora til at håndtere alle køb på www.shop.kulturnatten.dk.

Dine betalingskortoplysninger bliver automatisk krypterede.

Handler du med et af følgende kort, vil der blive lagt et kortgebyr på 1,5 % – dog min. DKK 1,95 på din ordre: VISA (ikke VISA/Dankort), MasterCard, Eurocard, Diners.

Handler du med VISA/Dankort er der intet kortgebyr.

Generelle oplysninger

Foreningen Kulturnatten i København 
Gothersgade 11
1123 København K
info@kulturnatten.dk
tlf. 3315 1010

CVR: 28032994

Leveringsformer

Forsendelse i Danmark
Til adresser i Danmark sender vi din bestilling med PostDanmark.

Forsendelse til udlandet
Vi sender ikke til udlandet.

Leveringstid

Levering i Danmark
Leveringstiden vil være 3-4 dage.

Levering til udlandet
Vi sender ikke til udlandet.

Leveringsomkostninger

Forsendelse
Leveringsgebyret svarer til PostDanmarks portopriser.

Retur- og fortrydelsesret
Billetter har ikke retur- og fortrydelsesret.

Reklamationsret
Du har ingen reklamationsret når du køber billetter.

Reklamationer kan meddeles per e-mail: info@kulturnatten.dk.

Regler og rettigheder

Købsaftaler med Foreningen Kulturnatten i København indgås på dansk
Når du handler fysiske varer på www.shop.kulturnatten.dk gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven. Foreningen Kulturnatten i København gemmer ikke en egentlig kopi af aftalen mellem dig og Foreningen, men foretager alene en teknisk lagring af aftalens indhold.

Ansvarsfraskrivelse
Foreningen Kulturnatten i København kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter gældende relevant lovgivning.

Forbehold for prisfejl, udsolgte varer mv.
I tilfælde af prisfejl, udsolgte eller udgåede varer, tastefejl eller force majeure forbeholder Foreningen Kulturnatten i København sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen eller udskyde leveringen.

Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Foreningen Kulturnatten i Københavns kontrol og som påvirker Foreningen Kulturnatten i Københavns muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

Håndtering af personoplysninger
Udover nærværende salgs- og leveringsbetingelser, finder også Foreningen Kulturnatten i København persondataretlige betingelser anvendelse, når du handler på www.shop.kulturnatten.dk. Du er som bruger og/eller handlende på www.shop.kulturnatten.dk til enhver tid underlagt Foreningen Kulturnatten i Københavns gældende persondataretlige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel.

Ved at godkende disse salgs- og leveringsbetingelser accepterer du også Foreningen Kulturnatten i Københavns persondataretlige betingelser.

Betingelser for behandling af persondata.

Persondataretlige betingelser

Når du opretter en brugerkonto på www.shop.kulturnatten.dk, gælder de følgende betingelser i forhold til dine persondata.

Du opfordres til at udskrive eller gemme disse betingelser.

www.shop.kulturnatten.dk drives af:

Foreningen Kulturnatten i København 
Gothersgade 11
1123 København K
Info@kulturnatten.dk
Tlf. 3315 1010
CVR: 28032994

Samtykke
Gennem fortsat brug af www.shop.kulturnatten.dk og accept af disse persondataretlige betingelser, giver du Foreningen Kulturnatten i København samtykke til behandling af dine persondata, som beskrevet i disse betingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser
Udover nærværende persondataretlige betingelser finder også Foreningen Kulturnatten i Københavns salgs- og leveringsbetingelser anvendelse, når du handler på www.shop.kulturnatten.dk

Persondataretlige betingelser
Brugen af www.shop.kulturnatten.dk er til enhver tid underlagt de gældende persondataretlige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse betingelser, er du velkommen til at kontakte Foreningen Kulturnatten i København pr. e-mail til info@kulturnatten.dk

Logstatistik
Foreningen Kulturnatten i København anvender logstatistik. Det betyder, at vi anvender statistikken til at undersøge, f.x. hvilke billetter der sælger bedst.

Persondata ved køb
I forbindelse med at du foretager indkøb på www.shop.kulturnatten.dk indsamler vi en række personoplysninger om dig. De oplysninger vi registrerer, er: Dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger, din e-mail-adresse, samt hvilke produkter du køber.

Oplysningerne opbevares ikke krypteret, og de transmitteres heller ikke i krypteret form.

Betalingskortoplysninger er SSL krypterede og e-pay, der håndterer alle køb på www.shop.kulturnatten.dk, står for at opretholde den højeste sikkerhed ved transaktionen.

Foreningen Kulturnatten i Københavnlagrer ikke dine betalingskortoplysninger.

Personoplysningerne anvender vi til at ekspedere din ordre, og lagrer af hensyn til regnskabslovgivningen oplysningerne i en periode på 5 år fra dit seneste køb.

Herudover registrerer vi, at du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretlige betingelser, samt i hvilket omfang du har accepteret, at Foreningen Kulturnatten i København sender dig e-mails.

Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi oplysningerne om dig, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet, dog mindst 5 år fra dit seneste køb.

De oplysninger vi registrerer i forbindelse med dit køb på www.shop.kulturnatten.dk anvendes ikke til andre formål.

Persondata i forbindelse med brugerprofil.

Obligatoriske oplysninger
Det er ikke nødvendigt at oprette en brugerprofil, for at foretage køb på www.shop.kulturnatten.dk, og det er ikke nødvendigt at foretage køb på www.shop.kulturnatten.dk, for at oprette en brugerprofil.

Når du opretter en brugerprofil på www.shop.kulturnatten.dk, registrerer vi en række oplysninger om dig. Nogle af disse oplysninger er obligatoriske i forbindelse med en brugerprofil.

Disse oplysninger er: dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger og din e-mail-adresse. Vi registrerer også, hvilke produkter du køber via din brugerprofil.

Herudover registrerer vi, om du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretlige betingelser, samt i hvilket omfang du har accepteret, at Foreningen Kulturnatten i København sender dig e-mails.

Disse obligatoriske oplysninger anvender vi på samme måde, som oplysninger du måtte afgive i forbindelse med et køb (se også afsnittet om “Persondata ved køb”). Herudover anvender vi din e-mail-adresse til at identificere din brugerprofil.

Vi lagrer de obligatoriske oplysninger i en periode på 5 år fra dit seneste login. Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi oplysningerne om dig, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet, dog mindst 5 år fra dit seneste login.

Persondata i forbindelse med brugerprofil.

Cookies og IP-adresse
www.shop.kulturnatten.dk anvender såkaldte cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer og indeholder en identifikation af computeren over for Foreningen Kulturnatten i København. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af www.shop.kulturnatten.dk som muligt for dig, fx for at huske dit brugernavn. Du kan altid slette cookies fra din computer.

I forbindelse med hvert besøg på www.shop.kulturnatten.dk registreres den anvendte IP-adresse. Din IP-adresse er adressen på den computer, som du anvender til besøget. IP-adressen registreres for at sikre, at Foreningen Kulturnatten i København altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget.

Indsigt og berigtigelse
Du kan, ved at rette henvendelse til Foreningen Kulturnatten i København, få oplyst hvilke persondata om dig, vi som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer.

Hvis du opdager, at de oplysninger, som Foreningen Kulturnatten i København som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, opfordres du til at foretage rettelse af dette. Hvis du kontakter Foreningen Kulturnatten i København om dette, laver vi rettelsen for dig.

Sletning eller spærring af din profil
Du kan til enhver tid selv slette din profil på www.shop.kulturnatten.dk. Alt indhold, som er lagt på www.shop.kulturnatten.dk under denne profil, bliver slettet samtidigt.

Selv om du sletter din brugerprofil på www.shop.kulturnatten.dk, gemmer vi af regnskabsmæssige hensyn de obligatoriske oplysninger (jf. afsnittet “Persondata i forbindelse med brugerprofil. Obligatoriske oplysninger”) i en periode på op til 5 år fra sletningen. Profilen er dog ikke tilgængelig, hverken for dig eller andre brugere.

Foreningen Kulturnatten i København forbeholder sig ret til at spærre for brugen af din profil og/eller slette denne, såfremt profilen eller indhold lagt på www.shop.kulturnatten.dk under denne profil efter vores vurdering er diskriminerende, racistisk, seksuelt orienteret, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden vis overtræder lovgivningen, tredjemands rettigheder og/eller formålet med hjemmesiden. Hvis vi spærrer for brugen af din brugerprofil, bliver du orienteret om dette samt grunden til spærringen pr. e-mail til den adresse, du har angivet i din profil.

Såfremt indholdet, som er lagt på www.shop.kulturnatten.dk af dig, indeholder oplysninger om tredjemand, kan dette slettes efter tredjemands henvendelse til Foreningen Kulturnatten i København eller på vores eget initiativ. Du giver Foreningen Kulturnatten i København fuldmagt til at foretage sådan evt. sletning.

Hvis du finder fejl eller lignende på www.shop.kulturnatten.dk

Hvis du oplever indhold på www.shop.kulturnatten.dk, som du finder fejlagtigt, anstødeligt, i strid med god etik eller måske direkte i strid med loven, beklager vi naturligvis dette. Vi har desværre ikke mulighed for at kontrollere alt det indhold, som vores brugere lægger op på hjemmesiden.

Vi vil dog meget gerne høre fra dig i sådanne tilfælde, hvorefter vi undersøger det nærmere. Du kan altid kontakte os pr. e-mail til info@kukturnatten.dk eller ved brug af vores kontakt side på www.kulturnatten.dk

Videregivelse af persondata
Foreningen Kulturnatten i København har en klar politik for behandlingen af dine data.

  • Foreningen Kulturnatten i København er meget opmærksom på at forhindre ethvert misbrug af dine persondata.
  • Foreningen Kulturnatten I København videregiver alene persondata i det omfang, brugeren selv har givet tilladelse til at dele disse, f.eks. brugergenereret indhold såsom anmeldelser.
  • Foreningen Kulturnatten i København videregiver ikke persondata til tredjepart.
  • Du kan til en hver tid bede om at blive fjernet fra mailinglister, eller helt at blive fjernet fra Foreningen Kulturnatten i København’s databaser. Du skal blot sende en mail eller kontakte os på anden vis. Personoplysninger bliver lagret indtil vi modtager besked om at de ønskes fjernet.

Vi respekterer vores kunders og vores besøgendes ret til privatliv.

Rettigheder
Når du lægger indhold, oplysninger eller data på www.shop.kulturnatten.dk, giver du Foreningen Kulturnatten i København en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og overdragelig brugsret til sådant materiale, med henblik på drift af hjemmesiden.

Dataansvarlig
Foreningen Kulturnatten i København er dataansvarlig i forhold til de data, som registreres i forbindelse med køb på www.shop.kulturnatten.dk og de obligatoriske data, som registreres i forbindelse med en brugerprofil på www.shop.kulturnatten.dk samt registrering af cookies og ip-adresse.

For øvrigt indhold, som du lægger på www.shop.kulturnatten.dk er du selv dataansvarlig.

Databehandler
Foreningen Kulturnatten i København anvender en ekstern virksomhed, til at foretage den tekniske drift af www.shop.kulturnatten.dk. Denne virksomhed behandler data, for hvilke Foreningen Kulturnatten i København er dataansvarlig.

Ved accept af disse betingelser accepterer du, at Foreningen Kulturnatten i København også lader data, for hvilke du er dataansvarlig, behandle af samme databehandler.

Databehandleren handler alene efter instruks fra Foreningen Kulturnatten i København. Du giver ved accept af disse betingelser Foreningen Kulturnatten i København fuldmagt til at give sådan instruktion også for de data på www.shop.kulturnatten.dk, for hvilke du selv er dataansvarlig.

Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Indkøbskurv